Caret

Ultramodern, mikroszkópos kezelések

A fogászati beavatkozásokhoz gyakran használunk nagyítós szemüveget, hiszen egy-egy kezelés pontos elvégzéséhez elengedhetetlen a nagyítás. Maguk a fogak és az azokat alkotó és körülvevő szövetek is összetett felépítésűek. A Dentha Ultramodern Fogászat és Implantológián fogorvosaink a ma létező fogászati technológia csúcsának számító Zeiss Opmi ProErgo mikroszkópokkal a lehető legpontosabban tudják elvégezni a kezeléseket. Ez azt is jelenti, hogy pontosabb, precízebb, sokkal jobb kezelési eredmények érhetők el (a gyökérkezelések esetében a fogak anatómiai felépítése miatt erre garancia nem adható).

Harmincszoros nagyítás csúcsminőségű készülékünkkel

Csúcsminőségű Zeiss OPMI ProErgo készülékeinkkel akár harmincszoros nagyítást is elérhetünk. Ez segíthet megőrizni fogai egészségét, amivel hosszú távon költséget takaríthat meg:

 • gyökérkezelés esetén mikroszkóppal foggyökereit sokkal pontosabban, alaposabban, milliméterről milliméterre ki tudjuk tisztítani, ezáltal tartósabb eredményt érhetünk el. Vannak ugyanis olyan gyökércsatornák, amelyek a kétdimenziós röntgenfelvételen szabad szemmel nem látszanak, de még a háromdimenziós CT felvételen is alig észrevehetőek. Mikroszkóppal akár még ezeket a gyökércsatornákat is feltérképezhetjük és kitisztíthatjuk.
 • fogszuvasodás esetén az ép részekből kevesebbet veszünk el a szuvasság eltávolításakor, hiszen jobban látjuk annak szélét
 • mikroszkóppal a fogtömés és a korona széli zárását is tökéletesebben be tudjuk állítani: ha pedig jobb a széli záródás, a fogtömés tartósabb lesz (nem esik ki, nem szuvasodik alá). Egy új korona vagy tömés mindig plusz költséget jelent, nem is beszélve a fog újbóli kezeléséről.
vissza a kérdésekhez
Dr. Benedek Gábor fogászati mikroszkóppal

Milyen előnyei vannak a mikroszkópos kezeléseknek?

 1. A mikroszkóppal végzett kezelések árai hosszútávon megtérülnek, mivel a harmincszoros nagyításnak köszönhetően a kezeléseket nanométer pontossággal végezzük (pl. koronák preparálása, záródása, tömések illeszkedése, íny egyesítése).
   
 2. A mikroszkópos kezeléseket nem csak a fogorvos láthatja ekkora nagyításban, hanem egy-egy állapotot a monitor segítségével Önnek is meg tudunk mutatni.
   
 3. A mikroszkópos gyökérkezelés minimálinvazív: a feltárás kisebb mértékű, így kevesebb ép részt kell eltávolítani a gyökérkezelendő fogból. Szintén kisebb a korona sérülésének veszélye, ha át kell fúrni.
   
 4. Ha eddig nem kedvelte, hogy beül a fogorvosi székbe, és az orvos Ön fölé hajolva végzi munkáját, akkor a mikroszkópos kezeléseket kifejezetten Önnek ajánljuk. A kezelések alatt Ön fekvő, pihenő helyzetben helyezkedik el, fogorvosa pedig a mikroszkóp alatt és nem a szájához közel hajolva, egyenes háttal ülve dolgozik.
   
 5. Egy-egy fog életének meghosszabbításával elkerülhető a fogvesztés és később az implantáció vagy a foghiány melletti ép fogak lecsiszolása. Ráadásul olyan fogakat is megmenthetünk vele, amelyeket hagyományos kezeléssel nem, vagy csak átmenetileg tudnánk megmenteni.
   
 6. A mikroszkóp nagy segítség a gócok megszüntetésében.
   
 7. Nem látható gyökércsatornákat is feltárhat a fogorvos, és akár eltávolíthat korábban betört gyökérkezelésre használt tűt is.
   
 8. Az ínyplasztikai beavatkozásoknál a sebszélek nanométer pontossággal illeszthetők, így nagymértékben elkerülhetők a maradandó hegképződések.
   
 9. Olyan vékonyságú fonalakkal tudunk sebszéleket összeilleszteni, melyeket szabad szemmel nem tudnánk alkalmazni.
vissza a kérdésekhez
Fogászati mikroszkóp

Milyen beavatkozások végezhetők mikroszkóppal?

Az alábbi beavatkozásokhoz mind nagy segítség a csúcsminőségű fogászati mikroszkópunk harmincszoros nagyítása:

 • gyökérkezelés (endodoncia), meleg gyökértömési technika
 • implantáció
 • fogak előkészítése koronákhoz (preparálás)
 • szuvasság eltávolítása és fogtömés
 • szájsebészet
 • bölcsességfog eltávolítása
 • csontpótlás
 • rezekció (gyökércsúcs-eltávolítás)
 • retrográd gyökértömés rezekció esetén
 • esztétikai fogászat
vissza a kérdésekhez
Dr. Benedek Kristóf mikroszkóppal

Miért van szükség mikroszkópos gyökérkezelésre?

Több gyökércsatornás fogak esetén gyakori egy vagy két plusz gyökércsatorna, amelyeket szabad szemmel nem könnyű megtalálni. Ajánljuk a high-tech, Zeiss OPMI ProErgo készülékkel végzett gyökérkezelést, amelynek előnyei:

 • ez a ma létező legmodernebb eljárás a gyökérkezelésre
 • a harmincszoros nagyítással akár szabad szemmel és a röntgenen sem látható elváltozások is felfedezhetők a fogbélben. Eddig szemmel nem észlelhető mélységekre lát le az orvos.
 • a nagyítás miatt a gyökérkezelés megkezdésekor a fogorvos egy sokkal kisebb nyíláson át eléri a gyökércsatornát, ezáltal kevésbé nyúl a fog ép részeihez, ami megnövelheti a fog élettartamát
 • a kezelés bizonyos fázisait kérésére Önnek is meg tudjuk mutatni a monitoron
 • az oldalcsatornákat csak melegtechnikás gyökértöméssel lehet letömni a megfelelő minőségben, ami kizárólag mikroszkóppal kivitelezhető

Előfordulhat, hogy olyan komplex a gyökércsatorna gyulladása vagy a gyökércsúcs körüli gyulladás, hogy gyökérkezeléssel már nem tudjuk a fogat megmenteni. Ez esetben szükség lehet gyökércsúcs-eltávolításra vagy végső esetben foghúzásra. A rezekciót és a foghúzást követő implantációs beavatkozást is végezhetjük mikroszkóp segítségével.

vissza a kérdésekhez
Dr. Benedek Kristóf mikroszkópos gyökérkezelést végez

Ki végez mikroszkópos gyökérkezeléseket a Dentha Fogászaton?    

A mikroszkópos gyökérkezeléseket rendelőnkben megfelelő gyakorlattal rendelkező Dr. Benedek Kristóf végzi, aki a több gyökércsatornás fogak megmentésére, illetve mikrosebészeti ellátására szakosodott.

Tudását számos magyar, illetve külföldi orvostól szerezte, akiknek mind az elméleti tanfolyamait, mind a gyakorlati hands-on képzéseit is elvégezte (pl. Dr. Jeney Judit, Dr. Glenn Van As, Dr. Domenico Massironi, Dr. Alessandro Conti, Dr. Antonis Chaniotis).

vissza a kérdésekhez
Dr. Benedek Kristóf fogorvos

Tudta?

 • fogászatunk ultramodern mikroszkópja, a hajszálnál 15-ször vékonyabb, szabad szemmel láthatatlan csatornákat is láthatóvá teszi, még akkor is ha azok a CT felvételen nem látszódnak,
 • akár egyetlen alkalommal elvégezhető a teljes gyökérkezelés,
 • olyan fog kezelésére is alkalmas, amelybe korábban beletört a gyökérkezelő eszköz, 
 • a hagyományos úton készített, sikertelen gyökérkezelések a mikroszkóp alatt korrigálhatók,
 • extrém nehéz esetekben is alkalmazható, amikor szabad szemmel nem kivitelezhető a gyökérkezelés, ezáltal még egy esélyt adunk a fog megmentésére,
 • kevesebb foganyagot kell feláldozni, ezáltal a fog kilátásai jelentősen javulnak,
 • a kezelések sikeressége a megszokott 40-60%-ról 90% felettire emelkedik!
   

 

vissza a kérdésekhez
Mikroszkópos kezelés

A mikroszkóp mindent lát

Speciális fogászati mikroszkópunk alkalmazásával a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel hatékonyabban és pontosabban tudjuk elvégezni a gyökérkezeléseket.

A legtöbb esetben szabad szemmel lehetetlen belátni a “kanyargó” gyökerek belsejébe a fogorvos a tapasztalataira és a megérzéseire alapoz.

A nagyítás  lehetőséget ad arra, hogy a fogak egyéni anatómiájából adódó nehezebb esetek (görbült, beszűkült, nem látható gyökerek) megoldása könnyebbé váljon.

A felső nagyőrlő fogak például 94%-ban tartalmaznak 4 csatornát, ami legtöbbször csak nagyításban található meg, egyéb módszerrel nem. A mikroszkóppal elérhetővé vált a ráláthatóság akár a csatorna aljáig, ezáltal a csatorna megfelelően kitisztítható. 

Mikroszkóppal észlelhetővé válnak a repedések is, amelyek a fog megtarthatóságát befolyásolják.  Az esetek jelentős részében ilyenkor a fogeltávolítást kell választani a gyökérkezelés helyett, így elkerülhető egy eleve kudarcra ítélt gyökérkezelés.

Fogászatunk nagyfelbontású, csúcskategóriás Zeiss mikroszkópja segítségével véget vetettünk a “vakrepülés-alapú” kezeléseknek, mely következtében 90% fölé emeltük a sikeres gyökérkezelések arányát!

vissza a kérdésekhez
Fogászati mikroszkóp Szegeden

Hogyan történik a kezelés?

A gyökérkezelés a fog megtartását célzó beavatkozás. 

A mikroszkóppal végzett gyökérkezelés során az érzéstelenített és megfelelően izolált fogon a fogorvos a szuvasság eltávolítása után a rágófelszín felől úgynevezett hozzáférési nyílást hoz létre a fog keményszövetein, hogy el tudja érni a belül elhelyezkedő fertőzött szöveteket.

A fertőzött szövetek eltávolítása és a gyökércsatorna-rendszer tisztítása, a mikroszkópos kezeléshez kifejlesztett kis méretű, hajlékony kézi, illetve gépi eszközökkel és fertőtlenítő oldatok segítségével mikroszkóp használata mellett történik.

A gyökércsatorna-rendszer fertőzöttségétől függően a beavatkozó orvos a kezelés végén gyógyszeres zárással vagy végleges gyökértöméssel látja el a fogat. A gyógyszeres zárással ellátott fogak a következő találkozás alkalmával válnak véglegesen gyökértömhetővé.

Korábban sikertelenül gyökérkezelt fogak újrakezelése során a beavatkozó fogorvos a régi gyökértömést kémiai oldószerrel és mechanikai úton egy ultra hajlékony gyökérkezelő eszköz segítségével eltávolítja. Ezt követően a gyökércsatornát a fent leírt módon fertőtleníti, megállítva a káros folyamatok továbbterjedését.

Ha ezzel elkészült, akkor az esettől függően azonnal vagy a következő vizitek alkalmával új gyökértöméssel látja el a fogat, hozzájárulva annak megtartásához.

Habár a szakszerűen elvégzett gyökérkezelések sikerrátája rendkívül magas, minthogy egyetlen orvosi beavatkozásnál sem, a gyökérkezelésnél sem garantálható a siker 100%-osan.

Írta: Dr. Benedek Kristóf

vissza a kérdésekhez
Mikroszkóp

Mikroszkópos szájsebészeti beavatkozások

Milyen szájsebészeti beavatkozások végezhetők mikroszkóppal?

 • komplikált foghúzás (pl. a foggyökér belenyúlik az idegcsatornába)
 • bölcsességfog eltávolítása
 • szám feletti fog eltávolítása
 • bármilyen impaktált (ki nem nőtt) fog műtéti eltávolítása
 • rezekció, azaz gyökércsúcs-eltávolítás
 • különböző ínyplasztikák (szemmel alig látható fonalakkal varrunk)

Akárcsak a gyökérkezelésnél, a mikroszkópos szájsebészeti beavatkozások egyik legfontosabb előnye az akár harmincszoros nagyítás, amely segít a lehető legpontosabban elvégezni a foghúzást, a rezekciót vagy az implantációt. A másik legfontosabb előnye, hogy a lehető legbiztonságosabban érinti a valójában kezelendő fogrészt, és az ép részeket nem sérti meg. Ez különösen fontos lehet olyankor, amikor pl. bölcsességfog eltávolításakor a fog belelóg az idegcsatornába. Mikroszkóp nélkül ezt a műtétet csak klinikai körülmények között vállalnánk, de mikroszkóppal nem szükséges kórházba mennie, ha ilyen beavatkozásra lenne szüksége.

Ki végzi a mikroszkópos szájsebészeti beavatkozásokat a Dentha Fogászaton?

A mikroszkópos komplikált foghúzást, a bölcsességfog, a szám feletti fog, az impaktált (ki nem nőtt) fogak műtéti eltávolítását és a rezekciót Dr. Benedek Gábor és Dr. Benedek Kristóf végzi.

vissza a kérdésekhez
Dr. Benedek Gábor mikroszkóppal kezel

Mikroszkópos esztétikai kezelések (tömés, korona)

Mikroszkóppal fogtömés, fogbetét (inlay, onlay, overlay), héj, korona és híd is készíthető. A tömések, koronák élettartama esetén fontos tényező a széli záródás, ugyanis ez határozza meg, hogy milyen könnyű tisztítani az adott felületet, mennyire képesek megtelepedni ott a baktériumok. A szabad szemmel végzett kezelésekhez képest mikroszkóppal sokkal pontosabban illeszkedő tömések, koronák készíthetők, amivel élettartamuk megnő, és még biztosabban megelőzhető az alászuvasodás esélye – megfelelő szájhigiénia és rendszeres dentálhigiénés és fogászati kontroll esetén.

A mikroszkóppal végzett esztétikai beavatkozások másik előnye, hogy a fogak vállas előkészítésekor (csiszolás) pontosabban tudja a fogorvos kialakítani a koronázandó felületet, azáltal a fog nagyobb része megmenthető. A fogtömést megelőző fogfúrás esetén pedig kevesebbet kell elvennie az ép fogrészből, illetve az azt helyettesítő tömőanyagot pontosabban tudja illeszteni.

Rendelőnkben a legkorszerűbb tömőanyagokkal dolgozunk, illetve szükség esetén ideiglenes fogpótlást, fogtömést készítünk, hogy lehetőség szerint ne maradjon fog nélkül.

vissza a kérdésekhez
Dr. Benedek Kristóf mikroszkópos kezelést végez
Bejelentkezés


Röntgen csatolása

x